Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A SELENA TRIP CAR S.R.L.(TRIP RENT A CAR)

INTRODUCERE

Prezenta Politica de Confidenţialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucrăm, modalitatea şi scopurile în care le colectam, în ce situaţii transferăm şi/sau dezvăluim date cu caracter personal şi diversele drepturi şi opţiuni de care dispuneţi în acest sens. În acelaşi timp, Politica noastră de Confidenţialitate detaliază modul în care prelucram datele cu caracter personal în gestionarea relaţiei cu clienţii, cel mai adesea pentru a vă ţine la curent cu cele mai recente evoluţii sau evenimente din domeniul dvs. de interes.

Vă rugăm să consultaţi şi Termenii şi Condiţiile noastre disponibile la adresa www.trip-rentacar.ro şi Politica Cookie detaliată în acestea, în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.

CINE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

SELENA TRIP CAR S.R.L., cu sediul social în Valea Lupului, str. Mestecanis nr. 16 , judeţul Iasi, având număr de Înregistrare la Registrul Comerţului J22/ 1086/2010, CUI 27272163 e-mail contact@trip-rentacar.ro este operatorul datelor dvs. cu caracter personal.

 

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Informaţii de contact, cum ar fi numele dvs., denumirea postului, adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax şi adresa de e-mail;

Informaţii comerciale suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-un raport contractual cu Trip rent a car, cum ar fi , plăti efectuate şi detalii cu privire la contul bancar;

Trip rent a car poate aplica, în cadrul activităţii, supravegherea automobilelor printr-un sistem de poziţionare prin satelit (GPS). GPS-ul se foloseşte în autovehicul, sub forma unui dispozitiv special cu acelaşi nume, conectat la satelit, ce dă posibilitatea Trip rent a car să verifice locaţia automobilului. Informaţiile pe care Trip rent a car le colectează prin intermediul GPS-ului se stochează pe server-ul administrat de furnizorii pentru astfel de servicii cu care Trip rent a car colaborează.

În măsura în care doriţi să aplicaţi pentru a participa la procesul de recrutare pentru un post în cadrul organizaţiei noastre, datele personale puse la dispoziţie de dvs. pentru a candida la această poziţie vor fi prelucrate de noi în scopul identificării candidaţilor potriviţi. Datele nu vor fi comunicate terţilor şi vor fi utilizate exclusiv pentru scopul menţionat, în condiţii de securitate şi confidenţialitate.

CUM COLECTEAZĂ TRIP RENT A CAR DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. în anumite împrejurări, inclusiv:

În momentul în care solicitaţi prestarea serviciilor noastre;

În momentul în care beneficiaţi de serviciile noastre, prin utilizarea unui autovehicul închiriat;

În momentul în care navigaţi, solicitaţi informaţii sau interacţionaţi pe website-ul nostru;

În momentul în care vă înscrieţi să primiţi informări şi oferte, din partea noastră;

În momentul în care angajatorul dvs. prestează sau se oferă să presteze servicii pentru noi;

În momentul în care ne transmiteţi datele (cv-uri) pentru ocuparea unei poziţii în cadrul organizaţiei noastre de care sunteţi interesat

În anumite împrejurări, colectam date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursă terţă. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de la angajatorul dvs.

TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operaţiune care reprezintă o prelucrare, conform legii, (cum ar fi, dar fără a se limita la colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară în vederea încheierii şi/sau executării unui contract cu dvs. sau angajatorul dvs.;

Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Trip rent a car , cu excepţia cazurilor în care interesele sau drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale prevalează asupra acestor interese. Concret, datele sun prelucrate în baza interesului legitim al Trip rent a car de a-şi proteja bunurile, respectiv de a-şi îmbunătăţi gamă de servicii, şi de a ţine în permanenţă clienţii informaţi cu privire la evenimentele şi promoţiile sale, de a-şi fideliza clienţii şi a le răsplăti fidelitatea.

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimţământului dvs. prealabil şi explicit; În orice moment, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul. În vederea retragerii consimţământului dvs. pentru orice prelucrare asupra căreia aţi consimţit în prealabil, vă rugăm să ne comunicaţi un e-mail la adresa rezervari@trip-rentacar.ro.ro sau să ne comunicaţi o solicitare scrisă la adresa Trip rent a car . În toate cazurile, consimţământul va putea fi retras în acelaşi mod în care a fost acordat.

Puteţi alege să vă retrageţi consimţământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a link- ului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter.

În cazurile în care vă retrageţi consimţământul, Trip rent a car nu va mai permite prelucrarea datelor dvs. şi va lua măsurile corespunzătoare pentru ştergerea oricăror înregistrări cu datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Trip rent a car , iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispoziţiile legale aplicabile,Trip rent a car  va proceda la prelucrarea respectivă şi vă va informa în acest sens.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri :

Prestarea serviciilor solicitateTrip rent a car ;

Soluţionarea oricăror cereri şi /sau reclamaţii cu privire la serviciile prestate;

Protejarea bunurilor aparţinând  Trip rent a car şi pentru bună administrare a bunurilor Trip rent a car , în special în vederea controlului locaţiei automobilelor în vederea prevenirii situaţiilor de furt al automobilelor

Respectarea obligaţiilor noastre legale (cum ar fi obligaţii de păstrare a evidenţelor)

Analizarea şi îmbunătăţirea serviciilor şi comunicărilor noastre către dvs.;

Sondaje în rândul clienţilor şi analiza de piaţă

Protejarea securităţii şi gestionarea accesului la sediile noastre, sistemele IT şi de comunicare, platformele online, website-urile şi celelalte sisteme;

În scopul monitorizării şi evaluării conformităţii cu politicile şi standardele noastre;

Dacă ai aplicat pentru ocuparea unei poziţii în cadrul companiei noastre,datele furnizate sunt necesare pentru a identifica dacă experienta dvs. profesională şi pregătireadvs. sunt potrivite pentru poziţia pentru care aţi aplicat

În orice scop aferent şi/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.

În cazul în care ne-aţi acordat expres consimţământul dvs., vă putem prelucra datele cu caracter personal şi în următoarele scopuri:

Comunicarea cu dvs. prin canalele pe care le-aţi aprobat pentru a vă ţine la curent în ceea ce priveşte Trip rent a car , anunţuri şi alte informaţii cu privire la serviciile şi produsele Trip rent a car, precum şi evenimente şi proiecte Trip rent a car ( marketing direct);

Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:

De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu instante de judecată, autorităţi de aplicare a legii, autorităţi de reglementare sau avocaţi sau alte persoane dacă se dovedeşte necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluţionare alternativă, confidenţială a diferendelor;

Putem folosi date cu caracter personal agregate şi statistici în scopul monitorizării folosirii website-ului Trip rent a car.

De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afară Trip rent a car (cum ar fi societăţi de asigurare,…) în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, în numele nostru şi doar în conformitate cu instrucţiunile noastre.Trip rent a car  va păstra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal şi va folosi măsuri corespunzătoare de protecţie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea şi securitatea datelor dvs. cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;

Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiţi sau ne acordaţi permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activităţi frauduloase sau infracţionale.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAŢI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În cazul în care ne furnizaţi date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariaţii dvs., sau o persoană cu care aveţi relaţii profesionale), trebuie să vă asiguraţi că aveţi dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal şi că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi şi divulga acele date cu caracter personal, aşa cum se descrie în prezentă Politica de Confidenţialitate.

În special, trebuie să vă asiguraţi că persoană fizică în cauză are cunoştinţă de aspectele diverse tratate în prezentă Politica de Confidenţialitate, aşa cum acestea privesc persoană fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obţine acces la datele cu caracter personal şi de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, şi consecinţele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea ale contractorilor noştri sau în format tipărit. Am adoptat toate măsurile ce se impun, atât cu privire la persoanele care intră în contact cu datele, spaţiile în care sunt prelucrate datele, cât şi cu privire echipamentele tehnice utilizate în legătură cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranţă, cu asigurarea confidenţialităţii acestora şi împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbaţi prenumele, numele său adresa de e-mail sau dacă doriţi să anulaţi orice fel de cerere către Trip rent a car , sau dacă luaţi cunoştinţă de faptul că deţinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne anunţaţi prin comunicarea unui e-mail la rezervari@trip-rentacar.ro.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Trip rent a car a implementat măsuri tehnice şi organizatorice pentru organizarea procesului şi criteriilor prevăzute pentru ştergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi şterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când vă retrageţi consimţământul (dacă este cazul) şi Trip rent a car nu mai are obligaţia legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Trip rent a car  a unui drept al dvs. sau al altei persoane în justiţie, până la finalul perioadei de retenţie relevante sau până la soluţionarea respectivelor acţiuni în instanţă.

Cu excepţia cazului în care ne solicitaţi în mod expres să stocăm datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiţie fără perioada de păstrare, datele cu caracter personal vor fi şterse în termen de 5 ani de la data la care au fost colectate.

DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiţii legale, aveţi următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

1. Dreptul de a cere Trip rent a car  accesul la aceste date. Aveţi dreptul de a obţine de la Trip rent a car o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la următoarele informaţii: ce date prelucram, în ce scop, dacă acestea au fost divulgate terţilor şi cui, precum şi perioada de stocare a acestor date. Vă vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveţi în ce priveşte datale personale, drepturi detaliate în această informare. Aveţi dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă.Puteţi solicita comunicarea informaţiilor de mai sus în format electronic, situaţie în care datele vor fi furnizate într-un format electronic utilizat de noi în mod curent, cu excepţia cazului în care solicitaţi comunicarea acestora în alt format.

2. Dreptul de a cere Trip rent a car rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc şi/sau de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

3. Dreptul de a cere Trip rent a car ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a cere Trip rent a car ştergerea datelor personale care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Trip rent a car  are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:

Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

Vă exercitaţi dreptul de opoziţie, în condiţiile descrise la dreptul de opoziţie şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea

Vă exercitaţi dreptul de opoziţie cu privire la utilizarea datelor dvs. în scopul marketingului direct

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

Datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului în temeiul legislaţiei europene sau naţionale

4. Dreptul de a cere Trip rent a car restricţionarea prelucrării Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele condiţii:

dacă contestaţi exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitate datelor

daca prelucrarea este ilegală, şi nu v-aţi exercitat dreptul de ştergere, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării

dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatară, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă

în cazul în care v-aţi opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care aţi obţinut restricţionarea prelucrării vă vom informa înainte de ridicarea restricţiei.

5. Dreptul la opoziţie În orice moment aveţi dreptul din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase, pe care le vom dovedi, care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor drepturilor şi liberaţilor dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsură este legată de marketingul direct respectiv.

Atunci când vă opuneţi prelucrării, în condiţiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, adresată Trip rent a car, la adresa rezervari@trip-rentacar.ro . Este posibil să vă cerem să vă dovediţi identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligaţiile de securitate pe care le avem şi a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim şi vă vom transmite un răspuns în timp util.

Dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru, aveţi dreptul de înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Prezentă Politica de Confidenţialitate a fost actualizata în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenţialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucram datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidenţialitate şi/sau o vom pune la dispoziţie în alt mod.

CONTACT

Dacă doriţi să ne contactaţi în legătură cu orice întrebări legate de prezentă politica de confidenţialitate, precum şi de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la adresa rezervari@trip-rentacar.ro sau să ne transmiteţi solicitare scrisă la adresa Strada Mestecanis nr.16,Valea Lupului ,jud.Iasi,cod postal 707410.

Cu prietenie,
Echipa TRIP
+0744621900
rezervari@trip-rentacar.ro
www.trip-rentacar.ro